Email: thietbivanphong.123corp@gmail.com Hotline: 0945.518.538

thietbivanphong123.com

Trụ sở chính
0945.518.538
Văn phòng chi nhánh
0906.308.380

Máy scan là một thiết bị được sử dụng khá phổ biến trong văn phòng, công ty có khả năng quét ảnh hoặc tài liệu giấy thành các file số hóa theo định dạng file *.pdf hoặc *jpg,*.png,..và có thể được lưu trữ vào máy tính của bạn. Một số hãng máy quét scan thông dụng như Fujitsu, Plustek, Panasonic, Kodak, HP, Canon,...đang được bán khá chạy tại thị trường Việt Nam.

Máy Scan

5,150,000 vnđ 5,950,000 vnđ
-13%
71,999,000 vnđ 73,500,000 vnđ
-2%
7,500,000 vnđ 7,900,000 vnđ
-5%
22,999,000 vnđ 23,859,000 vnđ
-4%
16,500,000 vnđ 17,250,000 vnđ
-4%
21,100,000 vnđ 22,350,000 vnđ
-6%
23,699,000 vnđ 24,570,000 vnđ
-4%
31,999,000 vnđ 33,250,000 vnđ
-4%
15,000,000 vnđ 18,500,000 vnđ
-19%
83,199,000 vnđ 84,550,000 vnđ
-2%
18,890,000 vnđ 19,570,000 vnđ
-3%
19,999,000 vnđ 20,950,000 vnđ
-5%
18,090,000 vnđ 18,950,000 vnđ
-5%
10,700,000 vnđ 11,250,000 vnđ
-5%
9,890,000 vnđ 10,505,000 vnđ
-6%
6,200,000 vnđ 6,750,000 vnđ
-8%
4,750,000 vnđ 5,050,000 vnđ
-6%
25,500,000 vnđ 28,000,000 vnđ
-9%
2,550,000 vnđ 2,950,000 vnđ
-14%
1,502,000 vnđ 1,850,000 vnđ
-19%
15,800,000 vnđ 16,300,000 vnđ
-3%
12,500,000 vnđ 13,000,000 vnđ
-4%
9,800,000 vnđ 10,500,000 vnđ
-7%
9,800,000 vnđ 12,000,000 vnđ
-18%
6,100,000 vnđ 8,000,000 vnđ
-24%
8,500,000 vnđ 10,320,000 vnđ
-18%
18,900,000 vnđ 19,850,000 vnđ
-5%
188,900,000 vnđ 198,000,000 vnđ
-5%
155,000,000 vnđ 157,500,000 vnđ
-2%
89,000,000 vnđ 91,000,000 vnđ
-2%
52,999,000 vnđ 54,500,000 vnđ
-3%
52,700,000 vnđ 54,050,000 vnđ
-2%
65,000,000 vnđ 67,500,000 vnđ
-4%
13,500,000 vnđ 13,850,000 vnđ
-3%
28,350,000 vnđ 37,500,000 vnđ
-24%
19,300,000 vnđ 20,150,000 vnđ
-4%
23,500,000 vnđ 24,580,000 vnđ
-4%
19,350,000 vnđ 20,180,000 vnđ
-4%
11,900,000 vnđ 12,450,000 vnđ
-4%

Danh mục sản phẩm